Lektörhead
Lektörstjänster

en "skrivpedagogscoachlektör" och en "grafikerkreatör".


 Om någon frågar Kris Kite Stenmark om hennes arbetssätt så svarar hon:
"Jag är en skrivpedagogscoachlektör. Ja, faktiskt och det beror
på att jag förutom min yrkesutbildning till lektör har 15 års
erfarenhet som bild- och mediepedagog, samt utbildning i Kreativt Skrivande på universitetet. En lättare titel på det 
skulle kunna vara att jag är manusutvecklare. Det är just det
som är min specialitet. 
Min utgångspunkt är att genom konstruktiv kritik visa författaren dennes utvecklingsområde i sitt manus. Mina tjänster går att likna med att få en personlig kurs i skrivande. På ett enkelt och professionellt sätt förklarar jag i mina utlåtanden hur författaren kan utveckla sin text och berättelse. Utlåtandena är alltid väl genomarbetade och har tydlig struktur att följa."

Kris erbjuder tjänster inom litterär konsultering till både 
outgivna och etablerade författare:

Kris åtar sig alla typer av skönlitterära genrer och sakprosa, 
men har specialkunskap inom bilderböcker, barn-och ungdom,
unga vuxna, fantasy och historiska romaner. 


Vem är då Peter Beckman?

"Jag är en kreativ typ som arbetat i tryckeribranchen i 100 år. Musiker. Spelar rock i en massa band. Monsterdiggare. Gillar att teckna och kreera i största allmänhet. Samarbetar gärna med författare för att få fram en bok eller ett verk som alla inblandade är nöjda med."

Peter erbjuder tjänster inom sättning och originaltillverkning för alla typer av böcker.


  

Foto på Kris: Synöve Bourlag Dufva
Foto på Peter: Kris Kite Stenmark