Lektörhead
Litterär konsultering

en "skrivpedagogscoachlektör"


 Om någon frågar mig, Kris Kite Stenmark, om mitt arbetssätt så svarar jag:
"Jag är en skrivpedagogscoachlektör. Ja, faktiskt och det beror
på att jag förutom min yrkesutbildning till lektör har 15 års
erfarenhet som bild- och mediepedagog, samt utbildning i Kreativt Skrivande på universitetet. En lättare titel på det 
skulle kunna vara att jag är manusutvecklare. Det är just det
som är min specialitet. Min utgångspunkt är att genom konstruktiv kritik visa författaren dennes utvecklingsområde i sitt manus. Mina tjänster går att likna med att få en personlig kurs i skrivande. På ett enkelt och professionellt sätt förklarar jag i mina utlåtanden hur författaren kan utveckla sin text och berättelse. Utlåtandena är alltid väl genomarbetade och har tydlig struktur att följa."

Jag erbjuder tjänster inom litterär konsultering till både 
outgivna och etablerade författare:

Jag åtar sig alla typer av skönlitterära genrer och sakprosa, 
men har specialkunskap inom bilderböcker, barn-och ungdom,
unga vuxna, fantasy och historiska romaner. 
  


 

Foto på mig: Synöve Bourlag Dufva